Bil i Oslo vilkår og regler om personvern

Vilkår

Detaljerte betingelser

Parkering

Piggdekkoblat

Betaling

Avtaleperiode og oppsigelse

Behandling og bruk av personopplysninger

Samtykkeerklæring

Jeg samtykker til at Oslo kommune Bymiljøetaten (Behandlingsansvarlig) behandler personopplysninger om meg til bruk i statistikk og for å lettere kunne gjøre oppslag i interne systemer. Personopplysningene som brukes omfatter postnummer, som brukes til statistikk, og telefonnummer, som brukes til å lettere kunne gjøre oppslag i interne systemer.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.

Jeg er informert om og klar over mine rettigheter som registrert etter personvernforordningen, for eksempel min rett til å kreve innsyn eller retting av mine personopplysninger.

Jeg er klar over at det er mer informasjon om Behandlingsansvarliges sin bruk av personopplysninger i Behandlingsansvarliges personvernerklæring som er tilgjengelig på linken nederst på siden.

Jeg er informert om følgende mottakere av mine personopplysninger:

Jeg samtykker til det ovennevnte:

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Oslo kommune Bymiljøetaten

Når du bruker mobilapplikasjonen vil Oslo kommune Bymiljøetaten behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Oslo kommune Bymiljøetaten. Kontaktinformasjonen til Oslo kommune Bymiljøetaten er:

Adresse: Postboks 636 Løren
0507 Oslo
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
Telefon: 23 48 20 30
Organisasjonsnr.: 996 922 766

1 Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til formålene som er angitt her:

  1. Opprettelse av bruker: E-postadresse, telefonnummer, postnummer og registreringsnummer på bil, begrenset bankkortinformasjon og språk. E-postadresse blir brukt til å identifisere en bruker. Registreringsnummer og språk lagres for å gjøre appen mer brukervennlig. Postnummer brukes til statistikk og telefonnummer brukes for å lettere kunne gjøre oppslag i interne systemer.
  2. Varslinger: App plattform (Apple eller Android), om bruker skal ha varsling om endt parkering, dieselforbud eller vedlikehold av vei, og når bruker gjør endringer på varselønskene sine. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å vite om bruker vil ha varslinger eller ikke. App plattform må lagres fordi oppsettet for å sende ut varslinger er forskjellig på de to plattformene. Endringer på varselønsker lagres for å håndtere klager og ved feilsøking.
  3. Besvare henvendelser som kommer inn til oss: E-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  4. Parkeringinfo: Takstgruppe, registreringsnummer, begrenset bankkortinformasjon, pris og MVA, starttid og sluttid, når parkering ble registrert og oppdatert. Vi har vurdert det slik at dette er informasjon som er viktig ved håndheving, klagebehandling og kvittering.
  5. Piggdekkoblat: Type piggdekkoblat (dag, måned, sesong), registreringsnummer, om bilen er tung eller ikke på registreringstidspunktet, hvilket kort som ble brukt, pris, starttid og sluttid, opprettet tid, oppdatering tid, kansellert tid, evt. tidligere registreringsnummer ved overføring av oblat og når overføring skjedde.Vi har vurdert det slik at dette er informasjon som er viktig for håndheving, klagebehandling og kvittering.
  6. Betalingsinformasjon: Status på betaling, tid for første forsøk, tid for siste forsøk, antall forsøk, opprettet tid, oppdatert tid, eventuell feilkode, tekst og kilde fra Nets. Denne informasjonen er nødvendig for at vi skal sørge for at betalingen går som den skal.
  7. Kortinformasjon: Vi ser kun de fire siste sifrene i kortnummeret, utsteder, utløpsdato, lagt til dato, slettet dato. Dette lagres slik at bruker skal kunne se hvilket kort som blir brukt når kjøp skal gjennomføres og på kvitteringen

2 Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Oslo kommune Bymiljøetaten bruker databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3 Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

4 Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende din forespørsel til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å navigere til "Din profil"-siden i mobilapplikasjonen og trykke på knappen for å trekke ditt samtykke.

5 Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6 Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.