Bil i Oslo vilkår og regler om personvern

Vilkår

Betingelser

Parkering

Piggdekkoblat

Betaling

Avtaleperiode og oppsigelse

Personvernerklæring

1. Behandling av personopplysninger i Oslo kommune Bymiljøetaten

Når du bruker mobilapplikasjonen Bil i Oslo vil Oslo kommune Bymiljøetaten som behandlingsansvarlig behandle personopplysninger om deg.

2. Til hvilket formål behandler vi dine personopplysninger?

Bymiljøetaten behandler kun de opplysningene som er nødvendige for å administrere ditt kundeforhold med oss. Formålene er som følger:

  1. Opprettelse av bruker (e-postadresse, registreringsnummer på bil, begrenset bankkortinformasjon og språk).
  2. Varsler via App plattform Apple eller Android (dersom du aktiviserer varsler i appen og når du gjør endringer i varselønskene dine). Endringer i varselønsker lagres for å håndtere eventuelle klager og ved feilsøking.
  3. Besvare henvendelser som kommer inn til oss via appen (e-postadresse og eventuelle personopplysninger som du oppgir i henvendelsen).
  4. Informasjon i forbindelse med betaling av parkerings- eller piggdekkgebyr lagres for å utstede kvitteringer, håndtere eventuelle klager og behandles i forbindelse med Bymiljøetatens håndheving av parkeringsforskriften og forskrift om piggdekkgebyr (takstgruppe, registreringsnummer på bil, begrenset bankkortinformasjon, tidspunkt for betaling, pris og MVA, starttid og sluttid)

3. Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine?

Behandling av personopplysninger i Bil i Oslo er nødvendig for at Bymiljøetaten skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor deg i tråd med tjenestevilkårene, jf. GDPR art. 6 nr 1 bokstav b Avtale.

4. Hvor henter vi personopplysningene fra?

Vi behandler de opplysningene som du selv oppgir.

5. Hvem utleverer vi personopplysninger til?

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag som pålegger oss en slik utlevering.

6. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig til det formål personopplysningene ble samlet inn for. I henhold til regnskapsloven oppbevarer vi informasjon om betalt parkerings- og piggdekkgebyr i 3,5 år før opplysningene anonymiseres.

7. Virksomhetens bruk av databehandlere

All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS-området.

8. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende din forespørsel til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å navigere til 'Din profil'-siden i mobilapplikasjonen og trykke på knappen for å trekke ditt samtykke.

9. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

10. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.